hort.net Seasonal photo, (c) 2006 Christopher P. Lindsey, All Rights Reserved: do not copy
articles | gallery of plants | blog | tech blog | plant profiles | patents | mailing lists | top stories | links | shorturl service | tom clothier's archive0
 Navigation
Articles
Gallery of Plants
Blog
Tech Blog
Plant Profiles
Patents
Mailing Lists
    FAQ
    Netiquette
    Search ALL lists
    Search help
    Subscription info
Top Stories
Links
sHORTurl service
Tom Clothier's Archive
 Top Stories
New Trillium species discovered

Disease could hit Britain's trees hard

Ten of the best snowdrop cultivars

Plant protein database helps identify plant gene functions

Dendroclimatologists record history through trees

Potato beetle could be thwarted through gene manipulation

Hawaii expands coffee farm quarantine

Study explains flower petal loss

RSS story archive

Re: Anthurium blight

  • Subject: Re: Anthurium blight
  • From: "Marek Argent" <abri1973@wp.pl>
  • Date: Tue, 12 Jan 2010 17:38:37 +0100

Hello,
 
I have an old article about this (it is in Polish, so probably you will not understand a word),
buy you may see the symptoms. Horrible to hear about it again.
 
Marek
 
----- Original Message -----
Sent: Monday, January 11, 2010 8:54 PM
Subject: [Aroid-l] Anthurium blight

A warning from our friend Leland Miyano from information originating from botanist David Scherberich.

There is now a very bad Anthurium blight which may be spreading.  At least two gardens in France have had to deal with this one which has no cure.  The one that is really bad is Xanthomonas campestris pv. dieffenbachiae which causes the leaf margins to turn yellow and all the leaves to drop.  I would suggest you be very careful about buying new Anthurium right now!  This has the potential to kill an entire collection. 

Some species appear resistant but others spread it quickly.  Some commercial growers in Hawaii lost almost entire crops of ornamental Anthurium (the kind you buy in the store) so be very careful about buying any Anthurium in a local nursery or discount store!

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1392979/

Any of you that are knowledgeable about this blight please pass along what you know.


Steve
www.ExoticRainforest.com


_______________________________________________
Aroid-L mailing list
Aroid-L@www.gizmoworks.com
http://www.gizmoworks.com/mailman/listinfo/aroid-lNie znaleziono virusa w tej wiadomosci przychodzacej.
Sprawdzone przez AVG - www.avg.com
Wersja: 8.5.432 / Baza danych wirusów: 270.14.133/2612 - Data wydania: 01/10/10 19:35:00
Title: HASŁO OGRODNICZE - ZARAZA BAKTERYJNA ANTURIUM - CZY COŚ SIĘ ZMIENIŁO?
Hasło Ogrodnicze - strona główna
Szkółkarstwo Szkółkarstwo Szkółkarstwo SzkółkarstwoNumer: 04/2000Szukaj: w roku: wszystkie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 w kategorii: wszystkie KWIACIARSTWO OGÓLNE RYNEK SADOWNICTWO TEMAT MIESIĄCA WARZYWNICTWO

KWIACIARSTWO

ZARAZA BAKTERYJNA ANTURIUM - CZY COŚ SIĘ ZMIENIŁO?

prof. dr hab. Leszek Orlikowski

W latach 80. na Hawajach, a następnie w innych krajach tropikalnych i subtropikalnych, pojawiła się na anturium bakterioza wywoływana przez Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae. Wkrótce patogen ten doprowadził do znacznych strat w nasadzeniach anturium powodując głównie zamieranie roślin. W latach 90. zarazę bakteryjną stwierdzono w Holandii, a następnie - między innymi - w Indiach, Argentynie i w Polsce. Okazało się, że roślinie, która wcześniej należała do najmniej chronionych chemicznie przed chorobami, grozi zagłada. Badania przeprowadzone na Hawajach wykazały, że objawy chorobowe występujące na liściach i kwiatostanach nie są jedynymi, które wywołuje Xanthomonas. Może bowiem dochodzić do systemicznego zakażenia roślin i rozprzestrzeniania się bakterii w wiązkach przewodzących. Często od zakażenia roślin (zwykle dochodzi do niego za pośrednictwem korzeni lub przez uszkodzenia pędu) do wystąpienia objawów więdnięcia anturium mija kilkanaście tygodni.


Infekcja miejscowa lub systemiczna
Od konferencji poświęconej anturium, na której przedstawiłem problemy związane z występowaniem zarazy bakteryjnej, minęły już prawie 3 lata. Od tego czasu miałem okazję obejrzenia wielu odmian anturium zakażonych przez X. axonopodis pv. dieffenbachiae, a także objawów chorobowych na roślinach o różnym stadium rozwoju i w różnych porach roku. Potwierdzeniem tych obserwacji są doniesienia z piśmiennictwa opisujące infekcję miejscową i systemiczną. Symptomy pierwszej z nich można zauważyć na liściach w różnych miejscach, w formie nieregularnych, początkowo wodnistych, potem brązowych i brunatnych plam obrzeżonych żółtą tkanką. Brunatne plamy mogą też wystąpić na kolbie lub barwnym liściu przykwiatostanowym (fot. 1).

FOT. 1. OBJAWY ZARAZY BAKTERYJNEJ NA POCHWIE KWIATOSTANOWEJ (ODMIANA 'MIDORI')


Anturium z takimi objawami, o ile pojawią się na pojedynczych liściach, może przetrwać od jesieni aż do późnej wiosny i udaje się zebrać z takich roślin plon. Jeśli zaś dochodzi do wniknięcia bakterii do wiązek przewodzących (infekcja systemiczna), od jesieni do wiosny choroba może objawić się żółknięciem części liścia, po czym przebarwienie rozszerza się na całą blaszkę (fot. 2).

FOT. 2. WIĘDNIĘCIE I ŻÓŁKNIĘCIE ROŚLIN NA PLANTACJI - OBJAWY INFEKCJI SYSTEMICZNEJ


Rośliny takie więdną i zamierają dopiero wtedy, gdy wzrasta temperatura oraz nasłonecznienie. Latem rośliny mogą nagle tracić turgor, choć nie było innych zewnętrznych symptomów choroby. Po przekrojeniu ogonka liściowego lub szypuły kwiatostanowej widać przebarwienie wiązek przewodzących. Po włożeniu fragmentu porażonej tkanki do komory wilgotnościowej, po kilku, kilkunastu minutach na jego powierzchni pojawiają się krople wysięku bakterii (fot. 3).

FOT. 3. WYSIĘK BAKTERYJNY NA SZYPULE KWIATOSTANOWEJ ANTURIUMPerspektywy rozwiązania problemu i zalecane środki zaradcze
Na Hawajach przeprowadzono doświadczenia nad podatnością 6 miejscowych odmian anturium na X. axonopodis pv. dieffenbachiae. Tylko 'Kalapana' okazała się odporna zarówno na infekcję miejscową, jak i systemiczną. Inne odmiany, jeśli miały odporność na infekcję liści czy kwiatostanów, to były wrażliwe na zakażenie systemiczne. Podobne współzależności stwierdzili hawajscy naukowcy w stosunku do odmian holenderskich, których nazw nie wyszczególniono jednak w opublikowanej pracy.
Trzeba mieć nadzieję, że w następnych latach odnotujemy postęp w poszukiwaniu odmian tolerancyjnych wobec omawianej bakterii. Bez względu na to, jakie będą efekty badań, w obiektach, gdzie uprawia się anturium, należy rygorystycznie przestrzegać następujących zasad*:
- Nabywać rośliny (materiał wyjściowy) tylko w tych firmach, które posiadają świadectwo zdrowotności na produkowane siewki czy sadzonki anturium.
- W gospodarstwie, gdzie rośnie anturium, nie uprawiać roślin z rodziny obrazkowatych (Araceae), takich jak: aglaonema, kaladium, difenbachia, filodendron, syngonium, gdyż są one żywicielami X. axonopodis pv. dieffenbachiae.
- Przed wejściem do szklarni lub tunelu wyłożyć matę pokrytą płótnem i zwilżać ją, w miarę potrzeby, 1,5-procentowym roztworem preparatu Trisep 210 SL — mata ma służyć do odkażania obuwia (dotyczy to również wszystkich gości zwiedzających szklarnię).
- Jeśli w obiekcie produkuje się również inne rośliny, wchodząc lub pracując w nawie z anturium należy używać fartucha, który pozostawia się opuszczając to miejsce.
- Zainstalować w obiekcie pojemniki z płynem do odkażania rąk i korzystać z niego za każdym razem przed wejściem do hal z anturium.
- Przy cięciu kwiatów każdorazowo odkażać nóż lub skalpel w denaturacie lub innym środku do dezynfekcji.
- Jeśli usuwa się rośliny z objawami zarazy bakteryjnej, trzeba je delikatnie wyciągnąć z podłoża i włożyć do worka plastikowego tak, aby nie osypywało się podłoże — rośliny te powinno się spalić.

* W zaleceniach holenderskich dotyczących ochrony anturium przed bakterią Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae poleca się Aliette 80 WP. Dotychczas brakuje danych krajowych na temat skuteczności tego fungicydu. Doświadczenia takie zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie.
Szkółkarstwo | informacje | archiwum | reklama | haslo.pl | kontakt
 © 1999-2004 Wydawnictwo Plantpress Sp. z o.o.

Attachment: zaraza anth2.jpg
Description: JPEG image

Attachment: zaraza anth3.jpg
Description: JPEG image

_______________________________________________
Aroid-L mailing list
Aroid-L@www.gizmoworks.com
http://www.gizmoworks.com/mailman/listinfo/aroid-l


Other Mailing lists | Author Index | Date Index | Subject Index | Thread Index © 1995-2017 Mallorn Computing, Inc.All Rights Reserved.
Our Privacy Statement